Foredrag

Kommunikasjonsvanene våre endres. Nye medier som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat påvirker våre relasjoner til andre mennesker. Hva betyr det for deg, jobben din og samfunnet vårt? Hvordan kan vi bruke de nye mediene på en god måte? Det er spørsmål som jeg gir svar på i mine foredrag.

Når vi ser nytten i de nye mediene, forankrer vi bruken slik at de ikke blir tidstyver, men gode bidrag til å utvikle deg, dine kolleger og virksomheten du representerer. Da løser vi de utfordringene som den nye mediebruken representerer, i stedet for å snu ryggen til.

I løpet av de siste årene har jeg fått mulighet til å inspirere mange til å komme i gang i nye medier eller videreutvikle det som er igangsatt. Mange virksomheter går nå fra å spørre «Hvorfor skal vi være til stede i nye medier?» til «Hvordan er vi der, og hva bør vi kommunisere?»

Kommunikasjon oppleves ofte mest relevant hvis den er kanalunik, personlig, samtaleorientert og verdibasert. Det skaper en kommunikasjonsform som er involverende, mer likeverdig og åpen, noe som i sum styrker demokratiet vårt. Dette er grunntanken i Sosial kommunikasjon.

Jeg snakker i alle typer forsamlinger: Næringsliv, offentlige ansatte, politikere, fagorganisasjoner, frivillige m.m. Tilpasser foredraget etter ditt behov og type tilhørere. Prisen blir vi enige om.

Avholdte foredrag i 2016
Kundeservicedagen i regi av Confex 7. desember: Sosial kommunikasjon

Avholdte foredrag i 2015
Akademikerforbundet 22. oktober: Muligheter og utfordringer 
Confex 6. november: Kundebehandling på e-post og i sosiale medier

Avholdte foredrag i 2014

Avholdte foredrag i 2013:

 

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.