Sett agendaen i egne medier!

Skjermbilde 2014-01-30 kl. 14.34.54

Hvordan kan vi være redaktører og journalister i våre egne mediehus?

Det var utgangspunktet for foredraget vi holdt for Rogaland Kommunikasjonsforening forrige uke. I salen satt rådgivere, konsulenter, byråkrater, skoleansatte m.fl. Alle har et behov for å formidle til omgivelsene hva de holder på med. Slik informasjon har tidligere i stor grad vært prisgitt hva tradisjonelle medier har satt på dagsorden. Men i dag gir nye kommunikasjonsverktøy langt bedre muligheter for selv å sette agendaen med de saker vi er opptatt av. Uavhengig av hva tradisjonelle mediene måtte velge å ta for seg i sine etere og spalter.

Egne medier er de kanalene du og din virksomhet selv kontrollerer. Du kan slippe nyheter på landets ledende nyhetskanal: Twitter. Bloggen kan fungere som din avis der du utdyper tanker og utvider tankehorisonten ved å slippe til gjesteskribenter. Youtube kan være din egen TV-kanal hvor du overfører spennende hendelser direkte eller lager videoer. Facebook og Instagram kan f.eks. brukes til å dele bilder og gi interessentene noen glimt inn i virksomhetens hverdag.

Betalingsmurer endrer delekulturen?
Tradisjonelle medier er i ferd med å innføre betalingsmurer på mange av sine produkter. Det kan endre vår delekultur. For de færreste liker å dele artikler og stoff som andre må betale for hvis de vil se det. Dette gir de av oss som har alt innhold gratis tilgjengelig, en åpning for at vårt stoff blir mer interessant og delt av flere enn før.

Mange synes sågar at virksomheters egen kommuniksjon er mer troverdig enn det innholdet som journalister og redaktører tidvis setter på dagsorden. Men for mye selvskryt og glansing av egen fortreffelighet, som mange virksomheter har en overdreven hang til, oppleves sjeldent særlig verdifylt.

Innholdet er og blir uansett en hovednøkkel. Klarer bedrifter og organisasjoner å utvikle kompetanse om hvordan innholdet i alt som kommuniserer kan tilpasses kanalenes egenart og brukerkulturer, så øker sjansen for å treffe bedre med kommunikasjonen. Derfor er det ikke overraskende at Innholdsrådgiver nå er en stillingstittel som brer om seg. Det er et signal om at flere har forstått at godt innhold, kommunisert i rette kanaler, er avgjørende kommunikasjonskunnskap når man vil sette agendaen selv.

Peter Warren
Den kjente finansmannen Peter Warren er i så måte et interessant «case». Han har i noen år delt sine betraktninger om økonomiske forhold på bloggen sin.

Skjermbilde 2014-02-01 kl. 16.00.41

I forbindelse med en workshop vi skulle holdt for Norges Bank i fjor, spurte vi han om hvilke erfaringer han har gjort seg når gjelder dagsordensetting. Han svarte slik:

Skjermbilde 2014-01-31 kl. 13.24.25

Peter opplever altså at han sparer tid, at han får fullført tankerekker og at kommunikasjonen dermed foregår mer på hans egne premisser.

Egne medier blir aldri en erstatning for tradisjonelle medier fordi vi trenger heltids journalister som kan presentere en helhet, som kan trekke veksler på flere kilder og som kan være maktkritiske. Men egne medier, brukt på hensiktsmessige måter, vil i økende grad kunne utgjøre gode kanaler for både avsendere og mottakere.

Innhold og presentasjon
Jeg leste en interessant og leseverdig artikkel fra Dagbladets Jan Omdal for kort tid siden. Den omhandler hvordan nye delingstjenester spesialiserer seg på innhold du får lyst til å dele i sosiale medier. Godt innhold er førsteprioritet.

Presentasjonsformen er også viktig. Vi bør tenke som deskene gjør: Lage korte og interessevekkende titler og ingresser, formulert slik at leseren ønsker å klikke videre for å finne ut hva saken faktisk dreier seg om. Det fikk meg til å tenke på betydningen av å være kanalunik: Lage innhold med ulike innfallsvinkler for hver kanal, tilpasset egenart og kulturer. Variere bruken av tekst, lyd, bilde og video, og ikke bare pøse ut det samme innholdet overalt.

Tenk som en redaksjon
Vi bør med andre ord tenke som en redaksjon. Gjennom kanaler som Facebook, Twitter, Instagram, blogg og Youtube har vi våre egne mediehus. Planlegg gjerne litt på forhånd: Hva er det som skjer her neste uke? Hva bør vi formidle, hvor gjør vi det og hvem har ansvaret? God planlegging er lurt!

Trolig er det en god ide å utnytte medarbeidernes ulike kompetanse. Sannsynligvis vil det være mennesker som er komfortable med forskjellige kanaler. En liker Facebook. En annen er en kløpper på Twitter. En tredje liker å skrive lengre bloggtekster. En fjerde tar gode bilder og fungerer utmerket på Instagram osv. Kommunikasjonen må ha en helhet, men i stedet for å isolere all kommunikasjon til en person eller en avdeling, fungerer det ofte bedre hvis forankringen er bredere og ansvaret kan deles på flere.

I stedet for å se på sosiale medier som noe som ligger på siden av virksomheten, så
vil flere virksomheter se slike medier som kanaler som er helt naturlige og integrerte deler av virksomhetens kommunikasjon.

Egne medier gir oss nå bedre muligheter for å sette agendaen selv.

Våre slides fra foredraget finner du her:

Shares 0

En tanke om “Sett agendaen i egne medier!

  1. Tilbaketråkk: Derfor elsker jeg Facebook - Cecilie Staudes blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.