Sosial krisekommunikasjon

Skjermbilde 2013-11-24 kl. 16.15.28

Kriser og katastrofer kommer som regel overraskende og kan få store konsekvenser. Rask og god håndtering og effektiv informasjonsflyt, kan forbedre hjelpearbeid og kanskje også lindre litt av lidelsen for pårørende.

TV og radio er fortsatt viktige «krisekanaler». Men sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram har vist seg å være svært effektive i slike situasjoner. Twitters kortform gir mediet en umiddelbar karakter og en hurtighet som gjør det skapt for nyhetsformidling og kjappe oppdateringer i krisesituasjoner.

Bruken av hashtags  er her i ferd med å bli stadig viktigere.  Gjennom å etablere slike emneknagger tidlig i krisen, kan man lettere systematisere informasjonen og få oversikt over hvilke ytringer, bilder og videoer som deles. På Twitter brukes som regel teksten som det viktigste virkemiddelet, mens bilder og videosnutter er viktigere på Instagram og   Facebook.

Skjermbilde 2013-11-25 kl. 08.42.00

Deling  av informasjon i krisetid kan motvirke usikkerhet. Sosiale medie-brukere involveres stadig mer i informasjonsformidlingen. Innsamling av store mengder informasjon fra vanlige folk i sosiale medier, er nå blitt et viktig verktøy for hjelpeorganisasjoner i krisesituasjoner.

Gjennom å analysere statusoppdateringer, tweets, bilder og videosnutter, og sette de ulike fragmentene av informasjon sammen til en større helhet i digitale kart, kan det identifiseres hvor behovet for hjelp er størst. Dette kan effektivisere hjelpearbeidet slik at ressursene settes inn dit det er mest nødvendig med en gang.

Skjermbilde 2013-11-24 kl. 22.48.08


Når mer av krisehåndteringen foregår i sosiale medier, innebærer det også at tilnærmingen blir en annen. Der man tidligere snakket om «den gylne time» som rettesnor, kan krisekommunikasjon i sosiale medier være i gang i løpet av sekunder. Sosiale medier er blitt informasjonskanaler, steder for spredning og verifisering av nyheter, kommentarer, rykter, savnet-meldinger og møteplasser der man snakker om det som skjer, både mens krisen er i utvikling og i tiden etterpå.

Hvis vi, både vi som skal hjelpe og vi som er berørt av kriser, lærer oss å bruke de nye kommunikasjonskanalene på en hensiktsmessig måte, kan kommende kriser håndteres bedre. Det vil være en enorm gevinst.    

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.