Sosial ledelse

sosialledelse

Nye kommunikasjonskanaler bidrar til å endre lederrollen. Lederne gir fra seg makt, blir åpnere og mer involverende.

I en tid der stadig flere av oss bruker mer tid på å kommunisere med hverandre i kanaler som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat, så skapes det et rom for at flere kan ytre seg og ha en stemme som høres. Makten deles og deltakerdemokratiet styrkes.

Makten deles
Ledere som forstår at det er bra for meg som leder, bra for mine ansatte og for samfunnet, at jeg gir fra meg noe av makten til fordel for involvering av mine ansatte og kundene/brukerne mine – slike ledere vil skaffe seg et fortrinn. Fordi det er mer interessant og mer attraktivt å jobbe i en virksomhet der man opplever å bli sett, hørt og faktisk involvert i driften. Da får man mer eierskap til det man holder på med og lyst til å gjøre en bedre jobb.

En av ti ansatte får aldri en eneste tilbakemelding fra lederen sin. Finnes det noe mer demotiverende? Alle mennesker har et iboende behov for respons fra andre. Uten respons, blir vi usynlige.

Finnes det noe mer motiverende for ansatte enn en leder som er genuint interessert i hva medarbeiderne gjør? En leder som involverer folk rundt seg og som gir positive tilbakemeldinger på det som er godt, og konstruktiv kritikk på det som kan bli bedre.

En leder må ikke bruke kanaler som Facebook og Twitter for å være en interessert, involverende og sosial leder. Men slike kanaler kan hjelpe lederen til å lytte mer og bedre. Til å gi mer og bedre respons. Til å utøve sosial ledelse i praksis. Både internt og eksternt. Fordi mer bruk av slike medier fører til at lederne får sosial kommunikasjon mer inn under huden.

Internkommunikasjon på Facebook
Facebook kan være en givende kanal å ha kontakt med dine nærmeste i. Det vet mange. Men for mange stopper Facebook-bruken der. Flere, som Oslo City, er imidlertid nå i ferd med å forstå at Facebook også kan egne seg godt for internkommunikasjon på jobben. Enten i form av meldinger, chat, eller kommunikasjon i lukkede eller åpne grupper.

Facebook kan også være en fin kanal for rekruttering. Kanskje er en liten videosnutt og hjelp til spredning av denne fra dine ansatte, det som skal til for at du og din virksomhet skal finne den kollegaen med kompetansen som dere i dag mangler?

Delekultur
Twitter kan egne seg utmerket for å lære mer. Her finner du mange mennesker som deler åpent av sin kunnskap. Bruker man Twitter, så finner man fort ut at deling ikke er farlig. Men det stikk motsatte: Givende og utviklende.   Delekulturen er sterkt tilstedeværende.

Likeverd. Deling. Åpenhet. Involvering. Deltakerdemokrati. Sosial mediebruk kan hjelpe en leder til bedre å forstå verdien av dette. Da vil lederen også forstå at disse verdiene bør være en del av hennes ledelse.

Sosial ledelse.

 

Shares 0

2 tanker om “Sosial ledelse

  1. Tilbaketråkk: Interessent- og målgruppeanalyse av Essentially | Celine Toledo

  2. Tilbaketråkk: Finn.no i sosiale medier |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.