Workshop

WorkshopBilde
Halvdags eller heldags workshop gir mulighet for å gå i dybden og involvere deltakerne. Jeg starter ofte med å stille et par spørsmål:

  • Hva er det som driver deg?
  • Hvilke mål har din virksomhet?

Når vi har kartlagt dette, blir neste spørsmål hvordan nye kommunikasjonsverktøy kan hjelpe deg med å nå målene.

Noen nytteområder kan være internkommunikasjon, rekruttering, læring, kundedialog og samfunnskommunikasjon.

  • Hvem vil vi nå?
  • Hvilke kanaler bør vi bruke?

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, blogg og Youtube har ulike styrker og forskjellige brukerkulturer. Det å lære kanalenes egenart å kjenne er en nøkkel for å få til en kommunikasjon som er god.

Har vi sett nytten, så er det en god ide å forankre bruken. Både personlig og organisatorisk. Dvs. lage en liten plan i bunn på hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Forankringen bør skje nedenfra slik at folk i hele organisasjonene føler eierskap og der kommunikasjon ikke isoleres til kommunikasjonsavdelingen.

WorkshopBilde2
Hvordan bør vi kommunisere? En personlig, samtaleorientert og verdibasert måte å snakke med andre mennesker på er en god vei å gå i så måte.

Utfordringer oppstår som et produkt av økt sosial kommunikasjon. De kan være av typen offentlig vs privat, lojalitet vs ytringsfrihet, redaktøransvar og har vi tid og ressurser nok? Hvordan vi møter dem og håndterer dem, er også et viktig tema som vi tar opp.

Vi avrunder med å summere opp og trekke ut noen hovedpoeng. Etterpå kan jeg skrive et notat som kan danne et grunnlag for den videre kommunikasjonen i virksomheten. Jeg bistår gjerne for å skape godt innhold i sosiale medier. Om noen uker eller måneder kan det være dags for en ny workshop der vi går igjennom hva som er gjort, og hvordan virksomheten kan forbedre seg ytterligere.

Workshops i 2017
Giske formannskap  

Workshops i 2016
Ørskog administrasjon 18. oktober: Sosial kommunikasjon i Ørskog 
Stortinget 19. september: Sosial stortingskommunikasjon  
Utlendingsnemnda 30.-31.august: Sosial kommunikasjon i UNE?
Giske formannskap 8. juni: Sosial kommunikasjon
Giske administrasjon 2. juni: Sosial kommunikasjon
Helse Møre og Romsdal 26-27. april: Sosial rekruttering og lære av hverandre
Helse Møre og Romsdal 3. mars: Sosial kommunikasjon 

Workshops i 2015

Workshops i 2014:

Workshops i 2013:

Workshop3

 

 

 

 

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.