Sosial kommunikasjon i Korona-tid

For drøyt sju år siden skrev Cecilie Staude og jeg en bok som fikk tittelen «Sosial kommunikasjon«. Intensjonen var å få fram hvordan mennesker og nye kommunikasjonskanaler kobles sammen på en måte som kan være gode både for oss selv, for arbeidsplassene våre og for demokratiet vårt. Der det personlige og samtaleorienterte i nye mediekanaler skaper en nytteverdi som er til gavn.

I en tid og en hverdag som er snudd opp ned pga. Korona, trer verdien av sosiale medier og digitale møteplasser fram med økende kraft, der vi sitter, stort sett fysisk isolerte, i hvert vårt hjem. Men på nett og i digitale kanaler er det slett ingen isolasjon. Tvert i mot blomster det en skaperkraft og sosial interaksjon som jeg aldri har sett maken til.

For denne enorme omstillingen i hverdagen til oss alle, skaper en sterk vilje til å stå sammen og slå tilbake på en mellommenneskelig måte som er vakker. Midt oppi alt det elendige, springer nå mye av det fine som bor i oss mennesker ut, der digitale verktøy og sosiale medier spiller en helt sentral rolle for kreativ utfoldelse og kommunikasjon.

Lærere har på få dager, snudd seg helt rundt og viser evne til digital læring som jeg ikke trodde var mulig. I gruppen «Korona-dugnad for digitale lærere» koker det av gode spørsmål, og nyttige tips og fine verktøy som hjelper lærerne til å lage et bedre opplegg for sine klasser. Det foregår nå sprang i digitalseringen av grunnskolen og høyere utdanning i løpet av få dager som normalt sett ville tatt flere år.

Mange kunstnere, artister, frilansere og selvstendige har fått alt sitt vanlige inntektsgrunnlag revet vekk. Den kreative sjelen Raymond Olsen opprettet Face-gruppen Digitalscenen, der de som skulle stått på en scene og framført noe, kan streame sin opptreden hjemmefra, samtidig som publikummere som ser på, kan Vippse det de synes opptredenen er verdt. Gruppen nærmere seg 100 000 medlemmer. Her kan trubaduren BigKjell synge sine sanger, inspirasjonsartisten Linda Fosse lese dikt og burfuglkonserten med Anette Saga avholdes. Sammen med en rekke herlige folk som lar evner og kreativitet komme alle til gode via en strålende plattform.

Hvordan internkommunikasjon kan åpnes og bli mer sosialt via nye medier har vært essensielt for meg lenge. Mange har kommet langt i å utvikle metoder og plattformer som fungerer, selv om man ikke fysisk kan være til til stede i samme rom. I disse dager tas dette til nye høyder. E-post fungerer ikke godt nok, andre samhandlingsverktøy må til. Noen har stor nyttte av Teams. Andre bruker Facebook eller Slack. Men fellesnevneren er stor velvilje, også blant den aller mest skeptiske, til å få det til disse dagene og ukene slik at arbeidsmiljøet bevares og endog styrkes. Når hverdagen en gang vender tilbake, så vil mye av den innovasjonen som nå pågår internt bestå, fordi flere ser at dette jo er en flott måte å jobbe på.

Det aller mest rørende og fine å se, er imidlertid hvordan familier og venner finner fram til nye måter å vise at man er glad i hverandre og bryr seg om hverandre, selv om man fysisk må holde avstand. Barnebarn hjelper besteforeldre (eller oldeforeldre) og oppretter kontakt på Face-time. Det snappes flittig både blant unge og eldre – med en underliggende varme som bærer bud om at dette får vi til – sammen.

Koronaen setter oss på prøve. Men den prøven vil vi bestå. Fordi vi tar i bruk de beste verktøyene vi har: Faglig helsekompetanse, menneskers sterke ressurser og vilje til å få til og sosial kommunikasjon.

Den kombinasjonen vil slå viruset tilbake.
Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.