Vis fram arbeidsbroen!

Starten av 2014 har gitt et momentum for alle som jobber for å bygge arbeidsbroer. Hvordan kan dette viktige arbeidet synliggjøres?

– Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å ansette flere som har et hull i CV-en, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale. Og trakk fram turtøyprodusenten Stormberg som et eksempel til etterfølgelse.

Stormberg har tuftet sin virksomhet på tre grunnpilarer:
1. En av fire arbeidstakere rekrutteres blant folk som tidligere har slitt med å komme ut i arbeidslivet.
2. Alle produkter skal være klimanøytrale.
3. Full åpenhet om inspeksjoner og rapporter av fabrikker og leverandører.

Dette er inkluderende arbeidsliv, miljøansvar og etisk handel i praksis. Stormberg lykkes fordi dette er noe man oppriktig tror på og gjennomfører, det er noe genuint, og ikke noe som gjøres fordi det tar seg bra ut.

Samfunnsansvar
En bedrift som integrerer samfunnsansvar som en del av sin hverdag, vil ha lettere for å drive samfunnskommunikasjon. Fordi man har noe positivt og samfunnsnyttig å kommunisere. Noe som peker ut over selve produktene. Også her har Stormberg vært drivende dyktige. Gjennom bruk av nettside, blogg, twitter og Facebook, har de gjennom flere år satt agendaen i eget nettverk. Ved å ta i bruk nye kommunikasjonskanaler på en god måte, har de blitt synlige og det er blitt skapt positivitet om driften. Dette har også spredt seg til riksmediene.

«Du må passe på at det ikke kommer ut at du ansetter folk som har vært kriminelle», fikk leder Steinar J. Olsen høre. For da kunne han tape omdømme og miste både kunder og leverandører. Han opplever det stikk motsatte: Mange av de som han gir en ny sjanse, blir hans mest lojale medarbeidere. Og omdømmet fyker til topps, og han selger turtøy som hakka møkk (i den grad det er et brukbart bilde..).

Synliggjør arbeidet
I disse dager arrangerer NHO Attføringsbedriftene en konferanse som heter IJobbdagene. Hvordan synliggjøre det viktige arbeidet som disse bedriftene holder på med? Det er et spørsmål vi fikk anledning til å reflektere over fordi infosjef Per Christian Langset inviterte oss til å snakke om Sosial kommunikasjon på et av konferansens seminarer. Her deltok mennesker fra en rekke bedrifter som vi aldri hadde hørt om før: Amento, Reko, Durapart, Hapro, Mindus, Signo Rycon m.fl.

Mennesker som jobber med å hjelpe andre. Med å kvalifisere folk og gi dem nye muligheter. Med å øke livskvaliteten til mennesker. Med å øke forståelsen i næringslivet for at mennesker med «hull i CV-en» kan være noen av de beste medarbeiderne som det er mulig å få tak i.

Tenk om flere bedrifter kan la seg inspirere av Stormberg. Eller av Hadeland produkter som laget en liten videosnutt av sin produksjon av blinkende juletrær, og som i samme slengen løftet fram menneskene som jobber der.

Det ble litt pepper for «amerikaniseringen» av julen i kommentarfeltet på Facebook da man delte videoen der.

haprodeling
Men også en kommentar fra en medarbeider som synes det var artig å se seg selv. Samt en deling fra en stolt ektemann som så sin kone i en av «filmrollene», en deling som også medførte oppmuntrende kommentarer både fra deres datter og niesen.

 


Inspirere hverandre 

Mindu

Eller man kan gjøre som Mindus som la ut et bilde av to fornøyde mennesker med flunkende nye fagbrev. Brev som kan bety veldig mye både for dem selv og for de som får glede av deres nyervervede kompetanse.

 

 

Det finnes hundre tusen gode måter å vise fram denne arbeidsbroen på! Klarer hver enkelt attføringsbedrift å vise dette fram på et hakk bedre måte enn i dag, så vil gevinstene være store. Både for enkeltmenneskene, for bedriftene, for samfunnet og for demokratiet vårt. Vi har i dag verktøyene som trengs, og inspirasjonen kan vi hente av hverandre.

Værekraft
En liten ting til slutt: I all oppmerksomheten om arbeid og arbeidsliv, så bør vi aldri tape av syne at alle mennesker er like mye verdt. Selv om din arbeidskraft er begrenset, kanskje klarer du aldri å fungere i det ordinære arbeidslivet uansett hvor mye du vil og prøver, så yter du verdifulle bidrag til samfunnet i kraft av den du er.

Menneskets værekraft er ubegrenset.

Shares 0

En tanke om “Vis fram arbeidsbroen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.