Unge Venstre vs. KrFU på Twitter

UVKrFUUnge Venstre gjør mer ut av seg på Twitter enn KrFU. Men begge har stort forbedringspotensial. 

Unge Venstres sentralstyremedlem Kevin Johnsen fikk i oppdrag å gå gjennom hvordan hans organisasjon bruker sosiale medier. Han lurte på om vi kunne komme med noen innspill utenfra. Vi takket ja, men begrenser vurderingen til organisasjonskontoen på Twitter. Som sammenligningsreferanse bruker vi et annet sentrumsparti; KrFU.

Både Venstre og KrF er partier som i dag innehar maktpolitiske nøkkelposisjoner i form av å være parlamentarisk grunnlag for den sittende Solberg-regjeringen (H+Frp) – en posisjon som ble sterkt synliggjort under de nylig avsluttede budsjettforhandlingene der småpartiene fikk gjennomslag for flere av sine hjertesaker.

I et framtidsperspektiv er det derfor interessant å se hvordan mulige kommende sentrale sentrumspolitikere og organisasjoner kommuniserer med sine omgivelser i nye kanaler. I to runder tidligere; 2011 og 2013, har vi bl.a. gått igjennom moderorganisasjonenes Twitterbruk. I begge rundene har vi konkludert med at Venstre ligger langt foran KrF. Er det slik også blant ungdommen?

Utdatert bilde, trauste valg, en småsprek tekst 
Noe av det første man gjør når en oppretter en Twitter-profil, er å legge inn et profilbilde og lage en liten profiltekst. I likhet med Facebook, er det mulig å legge inn både et toppbilde og et profilbilde. Valget av disse to bildene gir mange muligheter for å kommunisere noe visuelt til følgerne.

KrFUTwitterKrFU har valgt et toppbilde av mange mennesker, kanskje er det KrFU-ere på landsmøte eller leir. Dette er ok, men det er mange slike oppstilte «gjengbilder» rundt om, så ingen kreativitetspoeng fra oss for den.

ungevenstreTwitterUnge Venstre har et toppbile av Larvik hvor partiet avholdt sitt landsmøte 24.-26. oktober. Dette var kanskje en god ide før og mens landsmøtet pågikk, men framstår pr. 28. november bare som gammelt og utdatert. Bytt!

UVKrFUTekstBegge partier bruker logoen sin i profilbildet. Det er et naturlig, men traust valg.

I KrFs profiltekst står det «Kristelig Folkepartis Ungdom. Vi kjemper for mer nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar. Kontakt leder@emiers eller send oss epost på krfu@krfu.no».

Hva kan vi forvente av å følge KrFU på Twitter? Det er dette vi ofte lurer på når vi sjekker en ny Twitter-følger. En setning om det i profilen kan derfor være en ide. Vi stiller oss også undrende til at så mye av den lille plassen brukes til å be folk kontakte lederen eller sende KrFU e-post. Hvorfor ikke heller oppfordre folk som først er på KrFUs twitterkonto til å stille spørsmål der? Her sendes et signal om at KrFU egentlig vil at kontakten med interesserte skal foregå andre steder, og det er et uheldig signal.

Unge Venstres tekst er «Norges liberale ungdomsparti siden 1909. Vi vil forandre verden og ha det gøy mens vi gjør det!». Denne teksten er kort og fin, med en ungdommelig og idealistisk tilnærming. Bra! Men ei heller her får vi noen signaler om hva UV egentlig tvitrer om. Og i likhet med KrFU oppgir heller ikke Unge Venstre hvem som tvitrer, slik moderpartiet Venstre gjør med hell – for å tilføre kommunikasjonen noe mer personlighet.

11 000 følgere til sammen
KrFU har vært til stede på Twitter siden desember 2008, mens Unge Venstre startet opp et lite hakk før: April 2008. KrFU har produsert snaut 600 tweets på disse seks årene. Det utgjør om lag en tweet hver fjerde dag i snitt. Altså en laber frekvens. Unge Venstre nærmer seg 1 900 tweets, det er i underkant av 1 tweet pr dag. Dette er heller ikke spesielt høyt, men aktivitetsnivået er dog bedre. Snaut 4 000 har til nå valgt å følge KrFU på Twitter, mens Unge Venstre kan skilte med over 7 000 følgere.

Kvaliteten er imidlertid mer interessant enn kvantiteten. Både KrFU og Unge Venstre satser på å tilføre følgerne sine verdi gjennom en miks av retweets, lenker, bilder og ren tekst. KrFU har imidlertid en høyere andel RT, de deler altså i større grad andres innhold enn å skape noe selv. Retweetene er stort sett forutsigbare, som regel er de av egne politikere, eller andre tvitrere som skryter av partiet.

Lite dialog, men god lenkespredning
Dialogviljen er bedre hos UV enn KrFU, men vi savner generelt flere samtaler med andre tvitrere. Skal folk bli nysgjerrige på din organisasjon, så bør organisasjonen være nysgjerrig på folk.

Pluss til begge for at de har god spredning i lenkene. Mange organisasjoner lenker kun til egen nettside, men både UV og KrFU kombinerer bra ved å lenke også til andre nettmedier.

Kjedelige motiver
Bildebruken gir ikke følgerne særlig delelyst, selv om enkelte brukbare unntak finnes. Motiver av folk fra diverse talerstoler og opptredener i tradisjonelle medier blir for kjedelig i lengden. DagrunNå er ikke Twitter en sterk visuell kanal, men å sprite opp den skriftlige kommunikasjonen også her av og til med bilder som overrasker litt, viser folk fra andre sider og som får fram et budskap på en noe annerledes måte, er en god ide. UV er hakket bedre enn KrFU, men til ungdom å være er dette trauste greier. Dere kan da bedre?

Gi oss egne Twitter-nyheter! 
For oss er graden av kanalunik nyhetsformidling og agendasetting et nøkkelpunkt når det gjelder Twitterbruk. Twitters posisjon som ledende nyhetskanal og tumleplass for opinionsledere, meningsbærere og journalister, gir UVNyheten ungdomspolitisk organisasjon en utsøkt arena for å slippe egne nyheter. Både Unge Venstre og KrFU utnytter denne muligheten i liten grad, men UV er dog hakket bedre ved at de i alle fall innimellom forsøker legge ut en og annen tweet som har et visst kanalunikt nyhetspreg over seg.

Hva kan en organisasjonskonto brukes til?
KrFU og UVs Twitter-bruk er kanskje også et ganske vanlig uttrykk for en smule villrede over hva vi egentlig skal bruke en organisasjonskonto på Twitter til. Ofte er personkontoer lettere å kommunisere fra, fordi det er lettere –  både for avsender og mottaker, å forholde seg til en person framfor en organisasjon. Dette betyr likevel ikke at organisasjonskontoer ikke kan fungere, men slik bruk fordrer ofte en klarere oppfatning av hva organisasjonen egentlig ønsker å oppnå med en slik konto. En oppfatning som helst også bør henge sammen med hva som ellers er organisasjonens mål.

Både KrFU og Unge Venstre bør, etter vårt skjønn, fortsette å bruke Twitter som organisasjoner – i samspill med gode personprofiler der både ledere og andre tar posisjoner. Selv om Twitter-bruken er svakt fallende generelt i befolkningen, så er dette fremdeles en kanal som er midt i blinken for denne type organisasjoner og en naturlig del av den kommunikasjonsmiksen enhver organisasjon er avhengig av å få til for å nå de man ønsker nå.

Unge Venstre har foreløpig et bedre grunnlag å bygge videre på enn KrFU, men begge kan gjennom bedre Twitter-bruk hente ut mer av sitt kommunikasjonspotensial for å nå bedre fram til interesserte.

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.