Sosial journalistikk

sosialjourn

Hvordan kan journalister bruke sosiale medier til å gjøre journalistikken mer sosial? Dette spørsmålet drøftet vi på Fagpressens Puff-seminar lørdag 19. oktober.  Mulighetene er mange. Nye mediekanaler blir viktige for å nå fremtidens lesere fordi de i mindre og mindre grad konsumerer nyheter gjennom tradisjonelle mediekanaler. For mange er allerede Facebook primærkanalen for å tilegne seg nyhetsstoff. For 16-19-åringer er sosiale medier nesten like viktig som TV som kilde til samfunnsrelevant informasjon.

Egne Facebook-nyheter
Det blir viktigere for journalister å møte leseren der leseren er. På hennes premisser. Derfor kan vi komme til å se flere medier som lager egne skreddersydde nyheter for, og på, Facebook. Altså produsere Facebook-nyheter, pakket inn i et format som er tilpasset Facebooks egenart. Den visuelle historiefortellingen blir viktig, fordi det er bilder og video som engasjerer brukerne mest her. Gjerne koblet sammen med korte tekster, skrevet på et språk og presentert i en form mer tilpasset leseren man ønsker å nå.

Forutsetningen for å lykkes med sosial journalistikk er å se den nytteverdien som ligger i kanalene. Da kan det være verdt å stille seg spørsmålene:
Hvorfor går du på jobb hver dag? Hva er målet ditt med journalistjobben? Og hva slags mål har avisen, bladet eller tidsskriftet du jobber i?

Når dette er besvart, er neste spørsmål:
Hvordan kan sosiale medier hjelpe deg/virksomheten til å nå disse målene?

Like maktdeling
På denne måten er det lettere å se de nye kommunikasjonsverktøyene som supplerende og nyttige kanaler som kan hjelpe deg som journalist til å gjøre en bedre jobb. Ved å spore samtaler kan du supplere tradisjonelle kildesøk. Ved å involvere flere mennesker rundt deg kan du utvide ditt kildetilfang. Gjennom konkrete og ofte ærlige tilbakemeldinger kan du lære av egne lesere og andre interesserte. Journalistisk troverdighet i dag bygges gjennom åpen deling av kunnskap, altså åpne opp mediehuset ditt i stedet for å lukke det.

Skjermbilde 2013-10-20 kl. 11.46.19

Dette innebærer at man bør like den maktendringen som bruk av sosiale medier fører med seg. Det kan oppleves truende at journalister og redaktører må dele den makten de tradisjonelt har hatt, med flere. Men den dagen du gjør det og opplever at maktdelingen faktisk er noe bra, den dagen vil du neppe se deg tilbake et sekund.

En kommunikasjonsform som er personlig og løfter fram mennesker, vil trolig fungere best. Aftenpostens Bak Forsiden på Facebook er et godt eksempel på å vise et glimt av hverdagslivet i avisen og vise oss personene bak bylinen i den avisa.

per anders

Lysarkene fra foredraget:

Shares 0

En tanke om “Sosial journalistikk

  1. Tilbaketråkk: Har maktbalansen snudd i mediebransjen? - Cecilie Staudes blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.