Gjensidig verdi

Skjermbilde 2014-04-17 kl. 17.07.14 Hvordan kan sponsorer og idrettslag utvikle hverandre? Ved å tilføre hverandre noe av verdi. Vi kaller det gjensidig verdiskapning.

Gjennom nettverksmøter i regi av LINKT, først for breddeidrettslaget NitHak og deretter toppidrettsklubben Sarpsborg08, har vi fått mulighet for å holde workshop om gjensidig verdiskapning, og hvordan sosiale medier kan brukes i dette arbeidet. Senere vil bl.a. Mjøndalen og Lyn stå for tur.

En avgjørende forutsetning for å skape verdier som alle involverte kan ha utbytte av, er å se nytten i de erfaringer og den kompetansen andre mennesker har. Kompetanse som du selv ikke er i besittelse av. Men for å få noe, så bør man ofte gi noe. «Gi, så skal du få» lyder et velkjent og godt Bibel-sitat.

Tilføre
Sponsorer gir. Ofte gir de penger. Penger som er meget kjærkomne for idrettslag fordi de sikrer den videre driften. Noen sponsorer nøyer seg med å gi, pengene blir en gave og relasjonen med idrettslaget stopper ved denne gaven.

– Vi vil så gjerne gi noe tilbake, sa en idrettsleder til oss. Han var takknemlig for at næringslivet støttet klubben hans, men ville så gjerne at klubben skulle yte noe igjen.

Trolig gir idrettslaget hans allerede noe igjen. For vissheten om å ha ytt en skjerv til at barna i nærområdet fortsatt kan ha et godt idrettslag å være i, kan være nok gjenytelse for en sponsor. Kanskje holder det for en annen sponsor å vite at det økonomiske bidraget bidrar til at regionen kan ha en toppidrettsklubb? Ære være dem for det.
Skjermbilde 2014-04-17 kl. 14.41.58Bli tilført
Det norske sponsormarkedet øker, har nå passert 4 milliarder og er på vei mot 5 i løpet av få år. Idretten får tre av fire sponsorkroner. Og markedet vokser bl.a fordi flere sponsorer og idretttslag vil noe mer enn «bare» gi. De vil skape verdier sammen. Verdier som er basert på gjensidighet.

Dette innebærer at sponsorer og idrettslag åpner mer opp for å tilføre hverandre noe. Utgangspunktet for læring er godt fordi de åpenbart kan lære mye av hverandre. En sponsor har mye å lære bort til et idrettslag hva angår økonomi og få til bedre sammenheng mellom inntekter og utgifter. Et idrettslag har mye å lære bort til en sponsor hva gjelder lagbygging og identitetsskaping i nærmiljøet. Tenk hva de sammen kan få til hvis de klarer å koble denne kunnskapen!

Hvordan koble kunnskap?
Å ta i bruk nye medier kan være en god vei å gå for å utløse noe av samarbeidspotensialet. Mange av de nye kommunikasjonskanalene er som skapt for relasjonsbygging og kunnskapskobling. Idrettslag og sponsorer kan danne arenaer og møteplasser hvor dialog og samhandling kan foregå mellom de fysiske møtene og på kryss og tvers av trukne linjer i organisasjonskart. Jo mer nyttige deltakerne føler at de er for hverandre, jo mer verdifull kan arenaen bli med tanke på læring og utvikling.

Den tradisjonelle og ofte noe uinspirerende e-postkommunikasjonen kan suppleres eller erstattes med hyggeligere, mer personlig og effektiv chat og dialog på Facebook. En eksklusiv og lukket gruppe for sponsornettverket der man spiller inn ideer, diskuterer «beste praksis», stiller spørsmål, gir tips og råd og hjelper hverandre, kan kanskje være det som skal til for å bli litt ekstra inspirert og få nyttige innfallsvinkler i sitt daglige virke. Det kan også være en ide å åpne gruppen slik at folk utenfor nettverket kan få et innblikk i hva man holder på med, og kanskje få lyst til å bli med for å lære og tilføre noe.

Sosiale sponsorer 
Nye møteplasser der kunnskapsutveksling kan foregå kontinuerlig, kan bidra til et samarbeidsklima, både mellom sponsor og idrettslag og mellom sponsor og sponsor, der åpenhet, involvering og deling verdsettes.

Resultatet kan være gjensidig verdiskapning. Og mer sosiale sponsorer og idrettslag.

Verdt et forsøk?

 

Shares 0

2 tanker om “Gjensidig verdi

  1. Herlig!
    Som styreleder i et par idretts og friluftslivs-organisasjoner, hovedsaklig rettet mot barn og unge, er slike tanker midt i blinken for meg å ta med inn i det arbeidet jeg gjør og skal gjøre på det planet. Den ene organisasjonen har vi starta selv og har nå på kort tid bygd den opp til å bli i særdeleshet synlig i vår region med utgangspunkt i bruk av åpen, sosial kommunikasjon. Der er vi helt frittstående og når vi denne uka skal inn i møter med lokalt og regionalt næringsliv angående samarbeid, er det akkurat slik som dette heg/vi tenker! Spesielt gøy er det at en stor og sentral næringslivsaktør tok uoppfordret kontakt med oss, med ønske om å være med på «laget» og innlede samarbeid med oss, bare på bakgrunn av den store synligheten og tilstedeværelsen vi har hatt gjennom de to månedene vi har eksistert! 🙂

  2. Interessante erfaringer du har gjort deg, Øyvind! Viser at synlighet funker!

    Tror disse prinsippene kan fungere mange steder – hvis man tør å åpne opp, være synlige og bidra med det man kan. Da vil man ofte oppleve at andre også har lyst til å dele og bidra tilbake. Antagelig er sponsormarkedet nå bare i startgropen hva gjelder å hente ut dette potensialet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.