Alumni ivaretar kompetanse og bedrer rekrutteringen

Forbaska ergerlig at de beste folkene slutter på arbeidsplassen din? I KPMG tenker de motsatt.

En arbeidsgiver må ofte gå igjennom en lang rekrutteringsprosess for å få tak i det mennesket og den kompetansen som virksomheten har behov for. Det skal ofte lyses ut stilling, leses mange søknader, siles ut, vurderes og gjøres flere intervjuer. Deretter må den nye ofte læres opp av andre ansatte for å komme seg inn i rutiner og oppgaver. Etter ett år eller to kan det hende at den nye arbeidstakeren finner noe annet og mer attraktivt og så er det på`n igjen med ny runde.

I et moderne arbeidsmarked der arbeidstakere er mer fleksible og mindre lojale til arbeidsgiver, er dette ofte realiteten som arbeidsgivere må forholde seg til. Enten kan man la seg irritere og ergre seg over alle ressurser som settes inn på flyktige arbeidstakere. Eller så kan man tenke: Kanskje kan det mennesket som slutter fortsatt være verdifullt for oss og våre ansatte?

Ikke glemme
I KPMG satser de mye på nettverksbygging med tidligere medarbeidere.
– Vi ansetter nærmere 100 nyutdannede hvert år, rett fra masterstudier ved universViviitet og høyskoler rundt i landet. Vi er starten på en karriere, og uansett hvor godt de trives, vil mange av disse unge, flinke folkene ønske å prøve andre ting etter noen år. Vi er opptatt av at ansatte som slutter, ikke skal glemmes, men gis muligheten til å holde kontakten med KPMG – hvis de ønsker det, sier HR-direktør i KPMG, Vivi Kristensen (bildet).

Er det ikke fryktelig ergerlig å se dyktige folk forsvinne ut?
– Når noen slutter, skal det være «no hard feelings». Vi gratulerer med ny jobb og ønsker lykke til. Det er selvsagt synd at flinke folk med stor kompetanse, som vi har investert mye i og hadde store planer for, slutter. Men ytterligere kompetanseutvikling kan også skje utenfor KPMG, og kanskje får vi gleden av å ønske dem velkommen tilbake en dag.

Arena for erfaringsutveksling
Vivi forteller at i oppsigelsestiden gjennomfører de en elektronisk sluttundersøkelse og en oppfølgende sluttsamtale.
– Allerede her har vi en åpen dialog om et mulig comeback. Videre får man invitasjonsbrev til KPMGs Alumni Club.

Er den åpen for alle tidligere ansatte?
– Ja, alle tidligere ansatte er velkomne, uansett stilling og ansiennitet. Medlemskapet er selvsagt basert på frivillighet. Vi etablerte KPMG Alumni Club i 2004 og har lyktes med å få 70 prosent av de som slutter, aktivt med i Alumni. For tiden har vi ca. 500 medlemmer.

– Hvordan fungerer denne klubben?
– Alle får tilgang til en lukket og passordbeskyttet portal på KPMGs websider. Her kan manKPMG finne informasjon om hva som skjer i KPMG, lese om tilbud for medlemmene, søke opp andre tidligere eller nåværende ansatte. I tillegg har vi en alumnigruppe på LinkedIn som supplement. Her er det lavere terskel for å oppdatere brukerprofilen sin. Vi legger ut linker til stillingsannonser, artikler om KPMG og forskningsrapporter. Det er dessuten en arena for debatter og erfaringsutveksling.

En av ti kommer tilbake
Hva gjør medlemmene i alumnigruppene?
– De får delta på gratis kurs og bransjeseminar, og de får tilsendt fagpublikasjoner og nyhetsbrev. Årets høydepunkt er et stort nettverkstreff i hver av byene hvor vi har alumnigrupper. Her deltar også mange nåværende KPMG-ere. Vi ønsker å tilrettelegge for at tidligere medarbeidere skal få treffe hverandre, men også at de skal møte ansatte som fortsatt jobber i selskapet. Mange av dem som slutter hos oss, har gått ut i roller i næringslivet hvor det faglige miljøet er mer begrenset. De har ikke det samme kollegium å diskutere med. For dem har slik kontakt stor verdi.

Hvor mange av de som slutter kommer tilbake til dere?
– Ca. en av ti. De kjenner bedriften, kulturen og de har allerede nettverket. Vi vet hva vi får, og de vet hva de går til. Vår statistikk viser at de blir lengre hos oss andre gangen.

Bedre rekrutteringsprosess
Hva er fordelene med alumni for dere som selskap?
– Vi får reduserte rekrutteringskostnader og kjappere rekrutteringsprosesser. Vi opplever enklere opplæring, og den ansatte kommer raskere i produktivt arbeid. Vi er dessuten veldig stolte av dem som kommer tilbake. De blir suksesshistorier og et symbol på at KPMG er et attraktivt sted å være. Samtidig er tidligere ansatte, som ikke ser for seg en ny karriere i KPMG, like verdifulle nettverksmedlemmer som andre.

Å se mennesker som ressurser også etter at de har sluttet i jobben, det er jammen en konstruktiv tanke. Eller hva?

Dette intervjuet er et utdrag fra boka vår «Sosial kommunikasjon«.

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.