– Big Data forandrer samfunnsforskningen

Inspirasjon

Digitaliseringen i samfunnet gir samfunnsforskere helt nye muligheter for datainnhenting. Men dette byr også på utfordringer av praktisk og etisk karakter.

Tidsskrift for samfunnsforskning har i siste utgave viet et symposium til temaet bruk av digitale data i forskningssammenheng. 5. februar arrangerte Institutt for samfunnsforskning et seminar om dette.

Forskningsleder Bernhard Enjolras skriver i symposiet at «Big Data vil etter min mening forandre samfunnsforskningen». Han begrunner det på tre måter:

«For det første utgjør Big Data en ny kilde for datainnsamling som fanger opp både handlinger og meninger, ikke bare holdninger og selvrapporterte handlinger. For det andre muliggjør Big Data innsamling av alle relevante data og ikke bare et utvalg, noe som kan oppfattes som mer pålitelig enn generalisering basert på et utvalg. For det tredje kan prediksjon basert på Big Data komme til å erstatte kausale analyser basert på Small Data».

– Tettest twitterrelasjoner i Ap
Gjennom en enkel analyse av relasjonene på Twitter mellom norske stortingsrepresentanter, viser forskerne Torgeir Brandsar og Torkhild Lyngstad hvordan nettverksdata kan brukes i praksis i samfunnsforskningen. De finner at det er tettest relasjoner mellom Ap-representantene, mens de svakeste twitterrelasjonene påvises i Sp.

I sum finner forskerne klar støtte for en hypotese om at partitilhørighet er av betydning for hva slags twitternettverk stortingspolitikere skaffer seg.

– Big Data kommer til å få mye større betydning for forskningen i årene framover, holder Lyngstad fram. Bruk av slike data er nytt, og man har ikke lært å ta mulighetene i bruk enda, men dette kommer. Vi ser nå bl.a. økende bruk av slike data i topptidsskrifter internasjonalt som Science, Nature og PNAS.


Etisk gråsone
Flere av forskerne på seminaret betonet også ulike typer av utfordringer som man støter på ved økt bruk av digitale data. To hovedaspekter ble trukket opp: Praktisk og etisk.

På det praktiske planet kan dagens noe utdaterte regler om «informert samtykke», lagd for Small Data, hemme forskningen. Etisk kan det være krevende å operere i en form for gråsone mellom offentlig og privat informasjon.

Å vurdere graden av personvern og sensitivitet i designene av studiene, blir derfor viktigere.
panel

Shares 0

En tanke om “– Big Data forandrer samfunnsforskningen

  1. Tilbaketråkk: Big data krever akademisk besluttsomhet - Cecilie Staudes blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.