Å like sine kritikere

Konstruktiv

Økt synlighet fører til flere tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger som kan være både rosende og risende. Bør man like kritikk?

Nye kommunikasjonskanaler gir flere mennesker og virksomheter mulighet for å bli mer synlige. En mulighet som flere og flere griper. Det er bra at flere er i ferd med å bli mer sett og hørt. Alle mennesker har en viktig plass i et samfunn, en plass som det er riktig og viktig at hver og en av oss tar.

Å ta plass kan sitte langt inne. Fordi man kvier seg for å stikke seg fram eller fordi du er redd for at det du er og kan, ikke skal være godt nok for andre. Vi har snakket med mange representanter for ulike typer av virksomheter som synes Facebook, Twitter og blogg er spennende, men som er redd for å ta steget, bli mer synlige og ta plass. Fordi de frykter noe.

Frykten
Hva er det de frykter? Kritikk. Kritikk fra venner, perifere venner, kolleger og ukjente mennesker. Kritikk fra brukere eller kunder. Kritikk som skal ramme. Enten deg selv eller virksomheten din.

Frykten er basert på noe substansielt. For økt synlighet og mer kommunikasjon i offentlige og halvoffentlige rom, medfører mer åpen kritikk. Åpen kritikk er både uvant og skremmende for mange. Men ofte viser tilbakemeldingene seg å være mer ufarlige enn man trodde. Fordi veldig mange tilbakemeldinger er positive og hyggelige. Og fordi man blir mer vant til tilbakemeldinger, også det faktum at flere av tilbakemeldingene gis åpent.

Behovet for støtte og positiv respons er sentralt hos alle mennesker. Et behov som kanaler som Facebook og Instagram til fulle har forstått viktigheten av. Her finner du bare knapper for «Like» og «Hjerte», ingen knapper med «Mislike». Mye av responsen du får her, er derfor kun positiv.

Konstruktiv
Denne rene rosen kan utgjøre et positivt innslag i hverdagen, ikke minst for alle oss som slett ikke er vant til å få så mye ros. Men denne rosekulturen kan også fyre opp narsisstiske trekk som gjør oss mer selvhevdende enn godt er.

Derfor er den konstruktive rosen ofte mest givende. Den som ikke bare sier at noe er bra, men også hvorfor. Det er mer krevende å gi konstruktiv enn ren ros. Fordi det tar mer tid å begrunne hvorfor.

Det er enda mer krevende å gi konstruktiv kritikk. Å si noe som kan oppfattes negativt av mottaker, og begrunne det, er i utgangspunktet en veldig høy terskel å bestige for mange. Det er lettere å tie stille.

Rommet mellom heia og troll
Heiakultur
og nettroll vies mye plass for tiden. Men det er alt i mellom der som er mest spennende og givende. Skal vi skape ytringskulturer i offentlige rom som befinner seg i dette fine og store mellomrommet, så er det avgjørende at vi oppmuntrer til konstruktive bidrag. Ikke minst de kritiske.

For finnes det noe bedre grunnlag å drive selvutvikling og bedriftsutvikling på enn ærlige, konstruktive mennesker som sier det de mener? Neppe.

Husk at bak enhver konstruktiv kritikk ligger det både tanker og tid – tid som er brukt på deg eller din virksomhet. Mange har også oversteget en høy terskel for å si det som de faktisk mener. En reaksjon på kritikk er ofte å ramle ned i en skyttergrav av redsel fordi noen våger å kritisere. Og gå rett i forsvarsposisjon. Hva med å bli glad og takknemlig i stedet? Glad over at noen faktisk gidder gi deg tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre deg bedre. Ærlige kunder er gull for enhver bedrift.

Skaff deg en kritiker!
Å være positiv til konstruktiv kritikk er ikke det samme som å være positiv til all kritikk. Å ta det redaktøransvaret vi har på våre Facebook-sider, blogger og Instagram-kontoer er avgjørende for å skape en konstruktivitetskultur. Noen ganger går mennesker over streken, og det bør de gis klar beskjed om.

Kan vi klare å bli flinkere til å si i fra når folk trår over ytringsgrenser, parallelt med at konstruktiv ris og ros applauderes, da bidrar vi til å etablere kommunikasjonsarenaer som er utviklende både for de som deltar og for virksomheter som helhet.

Har du ingen konstruktiv kritiker? Skaff deg en! Eller fem..

Shares 0

2 tanker om “Å like sine kritikere

  1. Ingenting er bedre enn at noen andre ønsker det beste for deg og at du skal være bra. Konstruktiv kritikk er en gave med tanke på å løfte egne prestasjoner. Det gjelder å lære seg å ta i mot og tenke at den andre mest sannsynlig bare vil deg vel. Kan hende må vi trene litt på det….

  2. Ja, tror mange trenger trening her. Men omgir vi oss bare med nikkedukker, så er det vanskelig å utvikle seg. Derfor er konstruktive kritikere vel verdt å ta vare på!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.