Brukertallene i sosiale medier

kanalerHvem er de norske brukerne av sosiale medier? Og hvor mange er vi?

Det er primært to seriøse byråer som måler den sosiale mediebruken i Norge jevnlig. Det er Ipsos MMI og TNS Gallup. Ipsos baserer sine tall på intervjuer av 1 700 mennesker over 18 år, mens Gallup lager tall ut i fra intervjuer med 1 000 stk over 15 år.

Fordelen med Gallups tall er at de også fanger opp 15-, 16- og 17-åringenes bruk. Problemet er at de gjør få tall tilgjengelige for offentligheten, her er Ipsos langt bedre. Min framstilling bygger derfor i hovedsak på Ipsos sine tall fra fjerde kvartal 2016, ispedd noen sammenlignbare opplysninger som Gallup har offentliggjort, Barne og medier-undersøkelsen av Medietilsynet, samt noen andre kilder og egne beregninger (kjenner du til andre gode tall som kan supplere bildet, så blir jeg glad for innspill).

Facebook
Faceern
Facebook står støtt og stadig meget sterkt. I følge Ipsos har 3,3 mill nordmenn over 18 år en profil her. Antagelig har drøyt 300 000 mellom 13 og 18 år også en Face-profil. I følge Barn og medier-undersøkelsen, så er om lag en av fem 12-åringer på Face; flere gutter enn jenter. Også blant 9-11-åringene er det en del som har profiler, her ligger andelen på ca en av ti. Legges dette sammen, så kommer jeg opp i ca 3,7 millioner som det reelle antallet profiler.

Målinger av bruksfrekvensen tyder på at drøyt 8 av 10  bruker Face daglig. Ca tre millioner nordmenn er altså på Face hver eneste dag. Det er en viss kvinneovervekt (52-48) her. En Gallup-undersøkelse fra 2010 viste at vi bruker 30 min i snitt pr dag, unge under 30 år bruker 45 min. Dette var økt til 45 min pr. dag i snitt i 2012 (en time blant unge). Jeg har dessverre ikke sett nyere tall her.

Antallet profiler vokser blant eldre, men har flatet ut i andre aldersgrupper. 7 av 10 over 60 år er på Face, her skiller Facebook seg kraftig ut sammenlignet med andre sosiale medier hvor man finner langt lavere andel eldre. Bruksmønsteret mellom aldersgruppene er forskjellig, de unge «lukker» kommunikasjonen sin i større grad – de har redusert sin bruk av bilder og statuser, men sender mer private meldinger og chatter mye mer enn eldre.

Snap
snapchat
Snap har utviklet seg til å bli nest største sosiale medium målt i både antall profiler og daglig bruk. Ipsos-tallene viser at over 2,2 millioner over 18 år har Snap-profil. Inkluderer vi alle under 18 år, så er mitt anslag at det reelle antallet er ca 2,8 millioner. Over halve Norge er altså på Snap.

Ca 70% av brukerne snapper daglig, det innebærer omtrent to millioner daglige Snap-brukere. De unge er mest aktive. I følge Barn og medier-undersøkelsen er Snap svært populært blant de aller yngste; to av tre 9-10-åringer er på Snap.

En viss kvinneovervekt er det også her (55-45), og en langt tydeligere ungdomsprofil enn på Face. Men de eldre kommer etter og snart er 1 av 4 over 60 på Snap. Snap-drives nå primært av folk over 40 år. Terskelen for å dele bilder er mye lavere her enn på Face, og forskningen til Berit Skog tyder på at vi deler mest tullebilder og situasjonsbilder. Story-funksjonen, som gjør at brukerne kan sette sammen bilder og videoer til en historie som blir liggende ute i 24 timer, har gjort kanalen mer interessant for virksomheter. Både Instagram og Facebook forsøker å etterligne denne funksjonen, foreløpig har Insta hatt mest hell med det.

Youtube
Youtube
Det er opprettet 1,5 millioner norske Youtube-profiler over 18 år, i følge Ipsos sine tall. Tar vi med alle under 18 år, så kan antallet trolig nærme seg 2 millioner. Antallet brukere er langt høyere, Ipsos har målt brukerne til 3,6 millioner. En haug med unger bruker også Youtube, så trolig er det reelle antallet rundt 4 millioner. Ergo er Youtube større enn Face i antall brukere.

Men den daglige Youtube-bruken er langt lavere enn Face-bruken; Ipsos har målt dagsbruken til 20 prosent, mens Gallup, som altså inkluderer flere unge, ligger noe høyere med 25 prosent daglige brukere på sine tall. Nesten dobbelt så mange menn som kvinner bruker Youtube daglig.

Generelt er bruksfrekvensen svakt økende. Flertallet har et bruksmønster der man primært er innom ukentlig eller månedlig, men unge er langt mer aktive her: Nesten halvparten av de unge er på Youtube daglig. Et særtrekk ved Youtube er at det er den sosiale mediekanalen som mange av de aller yngste først får et forhold til – enda tidligere enn Snap. 

 Instagram
insta
1,8 millioner over 18 år har profil. Inkluderes alle under 18, så ligger tallet over 2 millioner. Ca 6 av 10 som har en profil bruker denne daglig. Bruken har flatet ut blant unge, men vokser blant folk over 40.

Fortsatt er andelen unge langt høyere enn andelen eldre, men Insta er i ferd med å bli en bredere kanal med mindre skarpe generasjonsskiller. Instagram har en klar overvekt av kvinner (58-42).

Google+
G+
Det er rundt 1,2 millioner med G+-profiler over 18 år. Bruksfrekvensen viser spor av nedgang. 7 av 10 av G+-brukerne er passive, de er innom et par ganger i måneden eller mindre. Ca 200 000 er daglige brukere.

Det er overvekt av menn (55-45). G+ står ganske sterkt i gruppen 60+: En av fire av dem har en G+profil. Bare Facebook har flere eldre.

Linkedin
Linkedin
Ipsos har registrert at rundt 1,2 millioner over 18 år har profil. Bruksmønsteret ligner på G+: Flest passive. Men det er enda flere passive her enn på G+, bare 8 av 100 bruker Linkedin daglig.

Det er klar mannsovervekt (65-35). Et demografisk særpreg ved Linkedin har lenge vært at aldersforskjellene er små: Rundt en av tre i alle aldersgrupper er Linkedin-brukere (Unntatt folk over 60 år der andelen ligger på 16%). Linkedin er overrepresentert i Oslo-området.

Blogg
Blogg
Om lag 200 000 nordmenn blogger, skal vi tro tall som Gallup har kommet fram til. I følge materiale som jeg fikk tilgang til av Ipsos i fjor, så leser om lag 1,3 millioner av oss over 18 år, av og til en blogg. Føyer vil til alle under 18 år, så er tallet runddt halvannen million.

De fleste (70%) leser blogg på månedlig basis, mens ca en av ti, eller 150 000, er daglige blogglesere. Nesten 6 av 10 unge leser blogg, 2 av 10 over 60 år. Ipsos har også registrert en klar kjønnsforskjell; to av tre blogglesere er kvinner. Temaene som det skrives om spenner seg over et bredt spekter, karakteristisk er at bloggerne opererer i ulike nisjer.

Twitter
Twitter2
1,1 million nordmenn over 18 år har en Twitter-profil. Den daglige bruken varierte i fjor, men ser nå ut til å stabilisert seg på rundt en av fire. Det betyr at Twitter har drøyt en kvart million daglige brukere.

Det er klar mannsovervekt (59-41), og overvekten er økende. Twitter er fortsatt klart mest populær blant unge og middelaldrende, de eldre har i liten grad omfavnet mikrobloggen. Twitter-bruken viser generelt utflatingstendenser.  Kanalen har ellers overrepresentasjon av folk med høy utdanning, bosatt i tettbygde strøk og med tilhørighet til venstresiden i politikken.

Pinterest
Pinterest
Det er nå registrert over 600 000 profiler over 18 år her til lands. Pinterest vokser noe i alle aldersgrupper. 27 prosent av de unge er på Pinterest, kun 4 prosent av folk over 60 år.

«Korktavle»kanalen er klart kvinnedominert (72-28). Bruksfrekvensen er økende, over halvparten av brukerne er innom daglig eller ukentlig. Over 100 000 bruker Pinterest hver dag.

Face i egen klasse. Youtube undervurdert? 

Facebook befinner seg i en helt egen klasse når det gjelder størrelse og daglig bruk. Det er imponerende hvordan de klarer å beholde sin posisjon år etter år. Men det er også interessant å se at Youtube faktisk har flere norske brukere, er Youtube vårt mest undervurderte sosiale medium?

En generell aldersbetraktning er ellers at de unge går foran i de fleste sosiale medier, så kommer de middelaldrende etter. Men også eldre er i økende grad i ferd med å etablere seg flere steder og både Snap og Insta er i ferd med å bli breddekanaler.

Fem av de ni kanalene jeg her har sett på, har kvinneovervekt: Face, Snap, Insta, blogg og Pinterest. Fire har overvekt av menn: Twitter, Youtube, Linkedin og G+. «Kvinnekanalene» er mer visuelle og har har et stort innslag av privat og personlig kommunikasjon, mens ett trekk ved «mannekanalene» er at brukerne visere fram en proffere side, det er mer meningsbryting og jobbpreget kommunikasjonsform.

Stabilitet. Hva blir det neste store?
Sosiale medier vokser. Fortsatt. Men hovedinntrykket som jeg sitter igjen med er stabilitet i bruk og styrkeforhold mellom kanalene. Nesten i forbløffende stor grad.

Hva blir det neste store?

49 tanker om “Brukertallene i sosiale medier

 1. Tilbaketråkk: Delinnlevering | Kjerstis blogg

 2. Tilbaketråkk: CDA i sosiale medier | Kjerstis blogg

 3. Tilbaketråkk: Medier24.com | 7 debatter mediebransjen bør bli ferdig med i 2016: Innholdsreklame, sponsing, Facebook og adblock?

 4. Tilbaketråkk: Gina Long Liabø sin digitale markedsføring blogg |

 5. Tilbaketråkk: Digitale Markedsføringstrender 2016 - Celina Granli Røste

 6. Tilbaketråkk: Innleveringsoppgave 3 | rypdal

 7. Tilbaketråkk: SOSIALE MEDIER FORANDRES, BRUKERNE REAGERER | Charlotte Louise Haraldsen

 8. Tilbaketråkk: Slik kan de få Max suksess på Snapchat

 9. Tilbaketråkk: Pernille Gardien

 10. Tilbaketråkk: Slik kan Norwegian nå nye høyder - Gina Long Liabø

 11. Tilbaketråkk: Slik kan Høyer lykkes på Snapchat

 12. Tilbaketråkk: SOSIALE MEDIER – BRUK OG MAKT – Digital Markedsføring

 13. Tilbaketråkk: G-Sport på Snapchat – Merete Balsvik

 14. Tilbaketråkk: Sosial kommunikasjon i Giske kommune | Sosialkommunikasjon.no

 15. Tilbaketråkk: Tjene penger på Facebook - Lær hvordan her

 16. Tilbaketråkk: Digital samtid, del 1 – IT 1

 17. Tilbaketråkk: Digital samtid – Site Title

 18. Tilbaketråkk: Hvordan nåtidens internett og informasjonsteknologi endrer vår hverdag. – Site Title

 19. Tilbaketråkk: Digital samtid – uke 1 – Erlend Design

 20. Tilbaketråkk: Digital samtid, del 1 – Site Title

 21. Tilbaketråkk: Internett- digital samtid | Site Title

 22. Tilbaketråkk: Digital samtid – Uke 1 – KantStaphMe

 23. Tilbaketråkk: Digital samtid – uke 1 – Haakon Informasjonsteknologi

 24. Tilbaketråkk: DIGITAL SAMTID – UKE 1 – Federico Designs

 25. Tilbaketråkk: Del 1 av Digital Samtid – Medina's art corner

 26. Tilbaketråkk: Digital samtid – Uke 1 – Site Title

 27. Tilbaketråkk: Digital samtid uke 1 – Johans IT

 28. Tilbaketråkk: Digital Samtid, Uke 1 – Amandus på IT

 29. Tilbaketråkk: Digital Samtid – Del 1 | IT Guden™

 30. Tilbaketråkk: Digital Samtid – Del 1 – Pia

 31. Tilbaketråkk: Horisontale og vertikale sosiale medier i vårt samfunn og hverdag – Site Title

 32. Tilbaketråkk: Digital Samtid Del 1 – ITBorthen

 33. Tilbaketråkk: Status qou – soiale medier 2017 | Christian tar media

 34. Tilbaketråkk: Digital samtid – del 2 | gldnpnswordpresscom

 35. Tilbaketråkk: Digital samtid – Del 1 | gldnpnswordpresscom

 36. Tilbaketråkk: Digital samtid uke 1 – Site Title

 37. Tilbaketråkk: IT – DIGITAL SAMTID – DEL EN – Site Title

 38. Tilbaketråkk: Digital Samtid – Uke 1 – Site Title

 39. Tilbaketråkk: Markedsføring i digitale kanaler – Tommy Holtet

 40. Tilbaketråkk: Videoannonsering på Youtube - Tommy Holtet

 41. Tilbaketråkk: Sosial media – The Media World

 42. Tilbaketråkk: Ulovlig sedvane «sosial deling VS norsk lov | «Sharing is the new way of learning

 43. Tilbaketråkk: Bruker du LinkedIn på en optimal og riktig måte? - Johanne Skaatun

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.