Direkte valgkamp

Kontakt mellom mennesker ansikt til ansikt går aldri ut på dato. Heldigvis. I en tid der mange av oss bruker stadig mer tid på nett for å skaffe oss informasjon og kommunisere med andre, så består den fysiske kontakten mellom mennesker. Derfor er sosiale møter minst like viktig som sosiale medier i årets valgkamp. Politikere møter velgere på stand på kjøpesentrene, de møter velgere i debatter på cafeer, puber, biblioteker, skoler og festivaler. Tusenvis av velgere opplever i løpet av denne valgkampen at en eller flere politikere ringer på døren for å slå av en prat om politikk.

Ap og Høyre kontaktet desidert flest velgere direkte under valgkampen 2013. De ble også våre to klart største partier. Ap og Høyre vil kontakte flest også i årets valgkamp og vil bli størst igjen. Kontakt med velgerne har effekt på stemmegivningen. Velgere som kontaktes direkte av en politiker, blir mer tilbøyelig til å stemme på politikernes parti, viste valgforskningen fra 2013-valget.

Er det da slik at «valget blir vunnet ute på veien og blant folk, ikke på sosiale medier eller i de nasjonale mediene» som Aftenposten-spaltisten Knut Olav Åmås skrev tidligere i år? Nei. For valget vinnes eller tapes overalt. Partier og politikere må være til stede på veien og møte folk ansikt til ansikt, men de må også være både i tradisjonelle og sosiale medier for å nå fram til det store velgermangfoldet. Sosiale medier representerer ingen motpol til direkte kontakt, de er snarere et tillegg og utvider dermed kontakten.

Sigbjørn Gjelsvik (toppkandidat Akershus Sp) var nylig i Arendal for å delta i en debatt om fritt behandlingsvalg ved sykehusene. Debatten ble streamet og den kunne følges direkte på Akershus Senterparti sin Facebook-side. Ved å følge debatten på mobilen eller pc-en vår, kunne vi få med oss Gjelsviks argumentasjon mot ordningen og hans EØS-advarsler. Slik kan Gjelsvik og Sp nå direkte fram til velgere i hele Akershus som de ikke når fysisk, og vi velgere kan skaffe oss informasjon om partiets standpunkt i saken som vi ellers ikke ville fått. Det kan gjøre oss mer opplyst. Nye teknologiske muligheter for direkte overføringer på Facebook og Instagram brukes for første gang skikkelig i denne valgkampen, og vi kommer til å se enda mer av det i årene som kommer.


Samtidig setter økende direkte kontakt mellom velger og politiker høyere krav til begge parter. Når Ingunn Ulfsten (toppkandidat Akershus KrF) spiller inn en 40 sekunders video om nestekjærlighet, avslutter med en oppfordring om å stemme KrF og legger den ut på sin Facebook-side, så må vi velgere forstå at dette er et budskap uten filter. Vi må forstå at dette er Ulfstens direkte budskap der ingen stiller henne noen former for kritiske spørsmål mens videoen går. For Ulfsten og KrF, som tidvis opplever at de sliter med å nå fram i Romerikes Blad eller andre medier, representerer denne direkte kommunikasjonen en utmerket mulighet til likevel å komme ut med sitt budskap. Det er demokratiserende. Baksiden av medaljen er at vi velgere utsettes for mer direkte partipropaganda. Derfor bør vi være kildekritiske og kanskje selv stille Ulfsten de kritiske spørsmålene, for eksempel i kommentarfeltet, om hvordan KrF følger opp nestekjærlighet i praktisk politikk.

Mer direkte valgkamp fjerner ikke behovet for god journalistikk og kritiske medier. Tvert i mot. For velgerne trenger hjelp til å sjekke fakta, innhente informasjon og drive kildekritikk. I et samspill mellom sosiale møter og sosiale medier blir det mer direkte kontakt mellom politiker og velger. I et samspill mellom nye og tradisjonelle medier skapes den beste valgkampen.

Den valgkampen er vi midt inne i akkurat nå. Tro det eller ei.

Kommentaren ble trykket i Romerikes Blad 20. august 2017

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.