Misvisende om bananer og annonser

 

banansalgHva har BAMA gjort for å øke salget med 250 000 bananer i uka? Satt inn annonser i VG Helg hver lørdag. Så enkelt er det. Ikke. 


Avisenes annonseinnekter faller som en stein. Fordi flere annonsører ser at annonser på bl.a Facebook og Google kan være både billigere og mer effektivt.

I et forsøk på motvirke dette store inntektsbortfallet, har Mediebedriftenes Landsforening hyret inn reklamebyrået «Alle gutta» til å lage en storstilt kampanje som skal fortelle om avisannonsenes fortsatte fortreffelighet.

I dag kan vi lese, over en helside i Aftenposten, at «Salget av bananer slår alle rekorder i år. Utrolig hva en ny avisannonse hver uke kan gjøre».

Videre i annonsen heter det at banansalget har økt med 5 % i år. «Det betyr 250 000 bananer i mersalg hver eneste uke. Hva har BAMA gjort for å få dette til? De har rykket inn en ny helsides bananannonse hver eneste lørdag i VG helg, og fortalt om bananens egenskaper i omgivelser som bygger merke og salg».

250 000 mer bananer i uka for BAMA pga annonse i VG? Stemmer dette?

Vi  bestemte oss for å kontakte noen i BAMA for å sjekke. Vi søkte først på Twitter og Facebook for å få svar der. Men vi fant ikke BAMA der, så vi gikk inn på nettsiden deres og fant e-postadressen til markedssjef Jan Hammarstrøm. Vi sendte ham en mail med noen spørsmål om det faktisk er slik at salget har økt så mye pga VG-annonseringen.

Han svarte at han heller ønsket å svare på telefon enn mail, så vi ringte ham opp. Hammarstrøm kunne bekrefte at BAMA har hatt en økning på 5% målt i antall kg i år sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt alt vel.

Men skyldes økningen at BAMA er smarte og putter markedsføringskronene sine i avisannonser i VG i stedet for andre steder?

Markedssjefen forteller at BAMA har hatt økning i banansalget over flere år, også i år der VG-annonseringen fra BAMAs side på langt nær har vært like sterk. Og han føyer til at BAMA bruker andre markedsføringstiltak enn annonser i VG.

Han peker videre på at det er flere faktorer som påvirker omsetningen av bananer og trekker her særlig fram et økende fokus på helse og sunnhet generelt i befolkningen. En trend som støttes av flere. BI-forskere løfter bl.a fram aktivitet/livsstil som en vår tids viktigste forbrukertrender

Banan inneholder jo mye karbohydrater og fiber og fungerer utmerket som energikilde i forbindelse med trening. Dessuten matcher banan ønsket om noe kjapt og energirikt for folk på farten.  

På oppfølgingsspørsmål om man kan isolere økningen på 5 % til Bamas VG-annonsering, slik det framstilles i dagens avisannonse, svarer han nei, at det er langt flere faktorer som bestemmer.

Dagens aviskampanje sprer dermed misvisende opplysninger. Vi mener derfor dette bør trekkes og beklages.

Oppdatert: Bama eies av Rema og Norgesgruppen. Begge kjedene har økt sine markedsandeler i den norske dagligvarebransjen i det siste. Siden Bama nyter godt av at deres bananer naturlig nok gis fordeler hos sine eiere, så kan dermed bananveksten for BAMA i noen grad også skyldes at slike strukturelle markedsendringer virker positivt for omsetningen. Forbrukerrådet har forøvrig uttrykt bekymring over BAMAs maktposisjon som de mener nå er så sterk at konkurransen ødelegges.

Det er derfor interessant også å se på hva bananomsetningen er hos butikker som slipper til andre enn Bama-bananer. Vi kontaktet derfor kommunikasjonsdirektør i Coop, Kristin Paus. Hun opplyser at Coop har økt sin bananomsetning med over 7 prosent i år. Mens Ica på vår forespørsel på twitter, melder om 9,5 prosent økning. Altså øker bananer generelt. Ikke bare BAMA-bananer. I likhet med resten av frukt og bær-segmentet. Dette styrker den ovennevnte hypotesen om at bananframgangen skyldes også andre og bakenforliggende årsaker, som økt fokus på sunnhet/helse/livsstil.

steenjensensteenjensen2Ingebrigt Steen Jensen, som er hovedmannen bak annonsen, opplyser at han har jobbet med BAMAs bananmarkedsføring i ti år. Han ber oss «stoppe kveruleringen og gi opp». Her kan du lese utdrag av samtalen vi hadde med ham (@stabakfot) på Twitter.

Han avsluttet tidlig dialogen på Twitter, men i Facebook-gruppen Stort og smått om sosiale medier fortsatte han debatten. Der har han lagt inn et lengre tilsvar, som også er brukt som blogginnlegg på Alle Guttas nettsider.

Nettstedet Kampanje har skrevet en sak på  bakgrunn av bloggposten vår. Steen Jensen sier der at han har ingen intensjoner om å beklage eller trekke annonsen.

Samtidig ligger det nå en helt annen og neddempet versjon av bananannonsen ute på Alle guttas nettsider.

Her heter det «I løpet av 2014 har salget gått opp med over 5 %. Det betyr at det blir solgt 250 000 flere bananer hver uke i forhold til i fjor. Ikke umulig at én ny helsides annonse hver lørdag i VG Helg, der BAMA har fortalt om bananens ulike produktfordeler, har hatt sitt å si for salget.»

Her har man altså tonet det ned til IKKE UMULIG at VG-annonsen har hatt betydning, mens det i avisannonsen het «Det betyr 250 000 bananer i mersalg hver eneste uke. Hva har BAMA gjort for å få dette til? De har rykket inn en ny helsides bananannonse hver eneste lørdag i VG helg».

PS: Nina FuruStian Fredriksen og Svein Hansen har også blogget om dette. De berører i tillegg andre aspekter.

Shares 0

4 tanker om “Misvisende om bananer og annonser

  1. Veldig interessant debatt som foregår nå! Det er ikke noe tvil om at papirannonser ofte har ønsket effekt. Men akkurat i denne saken blir det feil å si at annonseringen i VG Helg økte salget med 5 %. Supert at dere kaster lys over dette!

  2. Takk for fin tilbakemelding.

    Ja, her framsettes det en påstand om at banansalget øker med 250 000 bananer i uka fordi det annonseres i VG hver lørdag. Påstanden er fremdeles udokumentert.

  3. Tilbaketråkk: Er avisannonsering egentlig verd pengene? | Nina Furu

  4. Takk for det, Silje!

    Kommer til å jobbe videre med denne saken for eventuelt å kunne frambringe ytterligere opplysninger som kan tilføre debatten verdi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.