Åpen internkommunikasjon

OleRobertSkillene mellom intern og ekstern kommunikasjon hviskes ut. Mer internkommunikasjonen foregår i åpne rom. Ett eksempel er Facebook-siden til Ole Robert Reitan.  

Åpen internkommunikasjon høres ut som en selvmotsigelse, men er det ikke. For det vi sier, blir i økende grad sagt både til interne og eksterne på en gang. REMA 1000-sjefen Ole Robert Reitan har valgt Facebook som en kanal hvor han ønsker kommunikasjon med sine «kjøpmenn og butikkmedarbeidere i Norge og Danmark, samt andre REMA-venner». Siden ligger åpen for alle og gir dermed mennesker både innenfor og utenfor REMA-systemet et innblikk i organisasjonskulturen i dagligvarekjeden.

– Vi tilhører en vanskelig bransje kommunikasjonsmessig fordi mange som jobber i våre butikker ikke har tilgang til intranett, eller bruker veldig lite tid foran pc-en i butikk, forteller han.
– Vi har også olemange ekstra- og deltidshjelper som ikke er på kontoret i det hele tatt.

Hva ble løsningen på disse utfordringene?
– De fleste av våre medarbeidere er på Facebook. Både i pausene på jobben og privat. Derfor ble Facebook riktig å bruke som kommunikasjonskanal for oss

Hvordan foregår kommunikasjonen?
– Informasjonen blir nå bedre tilpasset målgruppen.«Need to have»-informasjon, som for eksempel kampanjeinformasjon, prisendringer og systemendringer, går direkte til kjøpmennene, mens «Nice to have»-informasjon, som filosofi, kultur, beste praksis, spesielle resultater, medieoppmerksomhet og liknende går ut til alle på Facebook.

– Tjener på åpenhet
Hvorfor valgte dere å ha en helt åpen side?
– Vi er et system som framelsker at «det enkle er ofte det beste». En lukket gruppe hvor man må administrere hvem som skal ha tilgang til siden, hvem som begynner og slutter, og hvem som skal godkjenne, ble for lite effektivt. Samtidig diskuterte vi lønnsomheten ved åpen og ærlig kommunikasjon, hva innblikk i vår organisasjonskultur kunne gi, og hva som eventuelt ble «worst case».

Hva konkluderte dere med?
– Vi fant ut at vi har alt å tjene på å være åpne. Vi har ikke så mange hemmeligheter, verdigrunnlaget er «vi snakker med, ikke om», og det gir flere mulighet til å følge REMA 1000-livet. Dermed når vi flere av våre målsettinger gjennom internkommunikasjon.

Hvordan har erfaringene med denne siden vært så langt?
– Stoltheten ved å jobbe i REMA 1000 øker ved å dele og informere om gode, glade saker i sosiale medier. Det er blitt populært blant de ansatte å bidra til denne type informasjon.

Hvordan bidrar de ansatte?
– Kjøpmenn, selgere og ansatte sender inn både tekster, bilder, videoer og mediesaker for å få profilering på butikkjedens felles Facebook-side. Aktiviteten i lokale og regionale medier er høyere enn noensinne. «Beste praksis» spres enda mer effektivt, noe som fører til økt kunnskap, inspirasjon og opplæring for flere.

Shares 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.