Barnehagene har mye i sosiale medier å gjøre

Velkommen til vår flunkende nye blogg! Takk til Peter Andre Jensen for å ha hjulpet til med design. Her ønsker vi å bidra til å skape noe av verdi for deg som er interessert i å snakke med andre mennesker. Vi håper at du kan bruke dine erfaringer og synspunkt til å gjøre dette til en spennende møteplass. En møteplass som har kommunikasjon som en fellesnevner.

I september ble vi invitert til en lederkonferanse i Private Barnehagers landsforbund i Bodø for å snakke om barnehagenes kommunikasjonsmuligheter i det nye medielandskapet. Vi tror de mulighetene er store. Men det fordrer at våre over 6 000 barnehager   evner å se nytteverdien i kanaler som Facebook, Youtube og blogg. Foreløpig er dette upløyd mark for de fleste. Vi ble derfor enige om å bruke mest tid på å fokusere på mulige bruksområder og løfte fram noen av de barnehagene som har kommet lengst. I denne omgang skal vi nøye oss med å nevne fem nytteområder. Områder som er relevant for alle barnehager.

1.  Læring. «Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig» heter det i et ordtak. Det er å ta i, men å åpne opp for faglig påfyll er avgjørende for å kunne utvikle seg i jobben. Ansatte som utvikler seg faglig vil også bidra til å utvikle barnehagene våre i positiv retning. Nye medier kan være glitrende læringsverktøy. Man kan utveksle erfaringer med andre ansatte i andre barnehager gjennom lukkede eller åpne grupper på Facebook eller Linkedin. Det finnes gode fagblogger å følge, som «Barnehagske betraktninger». Læringen i nye medier kan gå både på kryss og tvers av organisasjonslinjer.  Muligheten for å lære av hverandre har aldri vært større. Å gripe den muligheten betinger at vi ønsker å dele vår kunnskap med andre.

2. Utvikle barns digitale kompetanseFersk forskning viser at digitale verktøy er i ferd å bli en helt naturlig del av stadig flere barns lek hjemme. Samtidig er det også slik at en god del barn ikke får tilgang til dette hjemme, noe som kan skape digitale skiller mellom barna før de begynner på skolen. Barnehager uten digitale tilbud forsterker slike skiller. Derfor er det viktig at barnehager i dag skaffer seg kunnskap og kompetanse slik at man tar nye medier i bruk på en god og hensiktsmessig måte. Digital og sosial kunnskap kommer til å bli bare viktigere og viktigere i den framtiden som ligger foran oss. Etter hvert vil derfor spørsmålene ikke handle om hva vi skal med sosiale medier og digitale verktøy i vår barnehage, men hvordan vi skal bruke dem og integrere dem som en helt naturlig del i hverdagen. Førskolelærer Marianne Undheim har en blogg som er spekket med konkrete tips. Å lese om hvordan hun bruker digitale tavler er matnyttig kunnskap både for de nærmere 90 000 av oss som er barnehageansatte, men også for de over en halv million av oss som har barn i barnehage.

Godt eksempel på hvordan en barnehage kan kommunisere med foreldre og andre interesserte gjennom en åpen Facebook-side.


3. Kontakt mellom barnehage og foreldre
. Det finnes mange motforestillinger og utfordringer knyttet til bruk av sosiale medier i relasjonen mellom barnehage og foreldre. Utfordringer som gjør at ingen barnehager bør kaste seg ukritisk på ny mediebruk. Men disse utfordringene er til for å løses. Kommunikasjonen kan ikke bare foregå på barnehagens premisser. Den må også foregå på foreldrenes og barnas premisser. Tiden da vi foreldre stod med lua i hånda og passivt tok i mot informasjon fra barnehagene er i ferd med å renne ut. Flere av oss vil etterhvert ønske å ha dialog med barnehagene på de nettarenaene vi er til stede på, bl.a. Facebook.De unge menneskene som snart blir, eller allerede er foreldre, har vokst opp med bruk av nett og sosiale medier. De vil forvente og etterhvert kreve at også de institusjonene der de har det mest dyrebare de har, barna, tar i bruk de kanalene som de selv er til stede på.

4. Rekruttering. Barnehageansatte har omtrent dobbelt så høyt sykefravær som andre arbeidstakere. Gjennomtrekket er stort i mange barnehager og behovet for vikarer og nye folk er enormt. Sosiale  medienettverk kan være gull verdt i rekutteringsarbeidet. Bruk ditt eget nettverk på Facebook til å lodde interessen  – kanskje er  akkurat den mannen eller den dama barnehagen din trenger blant dine «venner»? Linkedin er også en god rekrutteringskanal. Og varier gjerne med bruk av video, slik  som Lille frøbel barnehage har gjort.

5. Samfunnskommunikasjon. Mang en barnehageleder har nok håpet både lenge og vel at lokal- eller riksjournalister skal finne det for godt å skrive noe positivt om barnehagen. I mange tilfeller blir det med håpet. Barnehager er heldigvis ikke lenger avhengig av at journalister skal skrive noe en gang i skuddåret for å få ut kommunikasjon om hva man holder på med til samfunnet rundt. Barnehager og deres ansatte kan nå selv sette agendaen selv gjennom blogger, Twitter, Facebook og Youtube.

Tilhørerne i Bodø evaluerte oss på en skala fra 1 til 6 og mente vi kom ut slik det framgår av figurene over.  Slike evalueringer er nyttige fordi da får man tilbakemeldinger fra alle. De som kommer fram til en foredragsholder og gir respons ansikt til ansikt, er stort sett alltid blant de som er veldig fornøyd. Derfor er det sikkert lett for foredragsholdere å lulle seg inn i en tro på at det som leveres oppfattes bedre enn det som er reelt. Enda mer nyttig er slike tilbakemeldinger for oss foredragsholdere hvis respondentene gir små og konkrete tips til hva de oppfattet var bra eller dårlig. For da er det mulig å tenke over det og eventuelt forbedre de tingene vi er svake på og videreutvikle styrkene. Bl.a. derfor har vi her på bloggen laget et forum for «Innspill»der alle som vil, kan gi positiv og negative kritikk. Vi blir like glade for begge deler, så sant det er konstruktivt ment. En tilværelse full av nikkedukker, er ikke noe særlig til tilværelse. Og vi er klar over at det vi sier kan virke provoserende på noen, vi liker selv også å utfordre – derfor må vi meget vel tåle opponerende synspunkt.

Friksjon skaper utvikling!

En av de som neppe krysset av for «svært dårlig» var Christian Talen. Han eier og er daglig leder i Davinas barnehage og var en av dem vi kom i snakk med etterpå. Han mente at  nye kommunikasjonsverktøy kan ha noe for seg også for hans barnehage. Men han var litt usikker på akkurat hvordan de kunne bruke det på en hensiktsmessig måte. Vi avtalte og avholdt senere derfor et møte hvor vi konkretiserte bruksområdene ytterligere. Kona hans, som også drifter barnehagen, lot seg inspirere til å begynne og blogge om den hverdagen de lever i. Hun liker å skrive, blogging er således noe som bør være midt i blinken for henne.

Barnehagen er Montesorri-basert, og ekteparet har et ønske om å formidle det som de tror på slik at andre kan lære noe. I tillegg har de en kjepphest; språket. «Å by barnet opp til dans» er et prosjekt der de ser  barnas språkferdigheter i klar sammenheng med barnas sosiale utvikling. Det er, etter deres oppfatning,  viktig at barn som henger etter fanges opp tidlig slik at tiltak som kan medvirke til en bedre utvikling, settes inn. Gjerne allerede ved ett års alder.

Vi anbefalte dem å vurdere å ta i bruk både Facebook og Youtube, i tillegg til den bloggen og twitterkontoen som de i dag har. Det vil gi dem bedre muligheter for å ta ut mer av det visuelle potensialet.

Hva tror du – kan sosiale medier ha noe for seg i våre barnehager?

Shares 0

2 tanker om “Barnehagene har mye i sosiale medier å gjøre

  1. Flott blogg og mye inspirasjon for noen og en hver! Gleder meg til boken deres også kommer Cecilie og Tore:)

  2. Takk for de fine ordene. Vi ser fram til å snakke mer med deg og til bokutgivelse. Det siste med en smule skrekkblandet fryd (har aldri gitt ut bok for noen av oss), men mest fryd.. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.